Превозвачи
изпълняващи провозите
за всяко маршрутно разписание
при АВТОГАРА ТЕРВЕЛ

     ЛИНИЯ                 ЧАС               ПРЕВОЗВАЧ

Тервел – Добрич –     7,30             „ГИФ” ООД

Тервел – Добрич –    9,00             „ГИФ” ООД

Тервел – Добрич –    9,50             „ГИФ” ООД

Тервел – Добрич –  10,15             „МИНИБУС ЕКСПРЕС” ООД

Тервел – Добрич –   10,29             „ИСКРА ГРУП” ООД

Тервел – Добрич –  11,30             ”ГИФ” ООД

Тервел – Добрич –  12,15             „МИНИБУС ЕКСПРЕС” ООД

Тервел – Добрич –   13,10            СД”РАДИЛОВ И СИНОВЕ”

Тервел – Добрич –    15,00           „МИНИБУС ЕКСПРЕС” ООД

Тервел – Добрич –    17,30           „ТЕМПО ТРАВЕЛ” ООД

 

Тервел-Шумен   –       6,45         „ГИФ” ООД

 

Тервел-Зърнево  –    10,00          „ГИФ” ООД

Тервел-Зърнево  –    12,00          „ГИФ” ООД

 

Тервел-Градница  – 14,28          „ГИФ” ООД

 

Тервел-Варна         –  7,44          „ЕМА-АУТОТРАНС”ООД

Тервел-Варна         – 13,25         „ВАРНА БУС-2000” ООД

 

Тервел- Дулово      –  10,45       „ВАРНА БУС-2000” ООД

 

Тервел – Силистра – 12,40      „ТЕМПО ТРАВЕЛ” ООД

Тервел – Русе          –  14,32      „ИСКРА ГРУП” ООД

 

 

Тервел – София      –  00,45     „ЮНИОН  ИВКОНИ” ООД

 

Тервел – Истанбул  – 08,30    „НИШИКЛИ ТРАВЕЛ”  ЕООД

Тервел – Истанбул  – 19,30    „НИШИКЛИ ТРАВЕЛ” ЕООД

Тервел – Истанбул  – 19,45    „МЕТРО ПЛЮС” ООД