ЦЕНИ НА БИЛЕТИ

Линия ТЕРВЕЛ- ШУМЕН

 

 1. Жегларци               – 2,50лв.
 2. Орляк                     –  3,00лв.
 3. Зърнево                  –  3,50лв.
 4. Цане Гинчево        – 3,50лв.
 5. Никола Козлево    – 5,00лв.
 6. Хърсово                  – 5,50лв.
 7. Църквица              – 6,00лв.
 8. Жилино                  – 6,50лв.
 9. Ст.Михайловски  – 7,00лв.
 10. Нови Пазар            – 7,50лв.
 11. Каспичан                – 8,00лв.
 12. Мътница                 – 8,00лв.
 13. Шумен                     – 8,00лв.

Линия ТЕРВЕЛ – ДОБРИЧ

 

Кочмар                –   1,50лв.

Подслон              –   2,50лв. 

Гешаново           –   2,50лв.

Карапелит          –  3,00лв.

Миладиновци   –  3,50лв.

Смолница          –  4,00лв.

Добрич                 –   5,00лв.

Линия ТЕРВЕЛ – ЗЪРНЕВО

Жегларци                –   2,00лв.

Орляк                       –   2,50лв.

Зърнево                    –   3,00лв.

Линия ТЕРВЕЛ -ГРАДНИЦА

Честименско           – 1,50лв

Проф.Златарски     – 2,00лв.

Каблешково            – 2,00лв.

Нова Камена           – 3,00лв.

Кладенци                 – 3,50лв.

Главанци                 – 3,50лв.

Градница                 – 3,50лв.

Линия ТЕРВЕЛ – ВАРНА

Кочмар                               –   1,50лв.                                     1,50лв.

Подслон                              –   2,50лв.                                     2,50лв.

Гешаново                            –   2,50лв.                                    2,50лв.

Карапелит                         –    3,00лв.                                    3,00лв.

Миладиновци                   –    4,00лв.                                    3,50лв.

Смолница                          –    4,00лв.                                    4,00лв.

Добрич                               –    5,00лв.                                    4,00лв.

Стожер                              –     6,00лв.                                    7,00лв.

Любен Каравелово         –     5,00лв.                                    5,00лв.

Изворско                          –     5,00лв.                                    5,00лв.

Аксаково                          –    7,00лв.                                     7,00лв.

ВАРНА                            –      8,00лв.                                     8,00 лв.

Линия ТЕРВЕЛ ДУЛОВО

Честименско           – 2,00лв

Проф.Златарски     – 3,00лв.

Каблешково            – 3,50лв.

Върбино                   –  4,00лв.

Межден                    –   4,00лв.

ДУЛОВО                 –   5,00лв.

 

Линия ТЕРВЕЛ-СИЛИСТРА

Честименско           –    1,50лв.

Бистра                      –    2,50лв.

Алеково                   –    3,00лв.

Алфатар                  –    4,00лв.

 

СИЛИСТРА           –    6,00лв.

Линия ТЕРВЕЛ- РУСЕ

Честименско            –  1,50лв.

Проф.Златарски     –   2,00лв.

Каблешково            –   2,00лв.

Върбино                   –   3,00лв.

Козяк                        –   3,00лв.

Межден                    –   4,00лв.

Черковна                 –   5,00лв.

Дулово                      –   5,00лв.

Овен                          –   6,00лв.

Вокил                       –    7,00лв.

Окорш                     –    7,00лв.

Тодорово                 –    8,00лв.

Драгомъж               –    8,00лв.

Китанчево              –    8,00лв.

Малък поровец     –    8,00лв.

Исперих                  –    8,00лв.

Завет                        –   9,00лв.

Брестовене              –  9,00лв.

Медовене                 – 10,00лв.

Беловец                   –  11,00лв.

Кубрат                     –  11,00лв.

Ново село                –  13,00лв.

Тетово                     –   13,00лв.

Червена вода         –   15,00лв.

Русе                         –    16,00лв.

Линия ТЕРВЕЛ – СОФИЯ

Дулово                   –  2,00лв.

Исперих                –   5,00лв.

Кубрат                  –   7,00лв.

Русе                       –  10,00лв.

Плевен                  –  17,00лв.

София                   –   31,00лв.

Линия  ТЕРВЕЛ- ИСТАНБУЛ   – 8,30часа; 19,30часа

  Цена 50,00лв.

 

Линия  ТЕРВЕЛ – ИСТАНБУЛ – 19,45часа  

Цена 45,00лв.